वार्षिक औसत ग्रामीण मजदूरी दरे (M) निदेशालय स्तर संकलन (2023 - 2024)

District Name रुद्रप्रयाग टिहरी गढ़वाल देहरादून पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर अल्मोड़ा चंपावत नैनीताल ऊधमसिंह नगर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
बढ़ई
अप्रैल 700.00 750.00 775.00 800.00 600.00 770.00 500.00 800.00 800.00 650.00 800.00 631.25 750.00
मई 700.00 750.00 775.00 800.00 600.00 775.00 500.00 800.00 800.00 650.00 800.00 631.25 750.00
जून 700.00 858.33 775.00 800.00 600.00 775.00 500.00 800.00 800.00 650.00 800.00 631.25 750.00
जुलाई 700.00 855.56 775.00 900.00 600.00 775.00 500.00 800.00 800.00 650.00 800.00 631.25 750.00
अगस्त 700.00 816.67 775.00 - 600.00 800.00 533.33 800.00 800.00 650.00 800.00 631.25 750.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average 700.00 806.11 775.00 825.00 600.00 779.00 506.67 800.00 800.00 650.00 800.00 631.25 750.00
  Average गढ़वाल 713.11 Average कुमाऊं 738.54
औसत उत्तराखंड 724.85
राज
अप्रैल 700.00 750.00 775.00 800.00 600.00 790.00 700.00 800.00 800.00 609.09 775.00 631.25 700.00
मई 700.00 750.00 775.00 800.00 600.00 791.67 700.00 800.00 800.00 609.09 775.00 631.25 700.00
जून 700.00 850.00 775.00 800.00 600.00 791.67 700.00 800.00 800.00 609.09 775.00 631.25 700.00
जुलाई 700.00 833.33 775.00 900.00 600.00 791.67 700.00 800.00 800.00 609.09 775.00 631.25 700.00
अगस्त 700.00 816.67 775.00 - 600.00 800.00 700.00 800.00 800.00 609.09 775.00 631.25 700.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average 700.00 800.00 775.00 825.00 600.00 793.00 700.00 800.00 800.00 609.09 775.00 631.25 700.00
  Average गढ़वाल 741.86 Average कुमाऊं 719.22
औसत उत्तराखंड 731.41
दर्जी
अप्रैल 350.00 300.00 250.00 200.00 225.00 280.00 250.00 250.00 300.00 253.64 255.00 200.00 250.00
मई 350.00 300.00 250.00 200.00 225.00 291.67 250.00 250.00 300.00 253.64 255.00 200.00 250.00
जून 350.00 333.33 250.00 200.00 225.00 291.67 250.00 250.00 300.00 253.64 255.00 200.00 250.00
जुलाई 350.00 322.22 250.00 220.00 233.33 291.67 250.00 250.00 300.00 253.64 255.00 250.00 250.00
अगस्त 350.00 316.67 250.00 - 233.33 291.67 250.00 250.00 300.00 253.64 255.00 250.00 250.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average 350.00 314.44 250.00 205.00 228.33 289.34 250.00 250.00 300.00 253.64 255.00 220.00 250.00
  Average गढ़वाल 269.59 Average कुमाऊं 254.77
औसत उत्तराखंड 262.75
नाई
अप्रैल 50.00 50.00 45.00 40.00 40.00 50.00 60.00 50.00 50.00 45.45 55.00 40.00 30.00
मई 50.00 50.00 46.67 40.00 40.00 50.00 60.00 50.00 50.00 45.45 55.00 40.00 40.00
जून 50.00 48.33 46.67 40.00 40.00 50.00 60.00 50.00 50.00 45.45 55.00 40.00 40.00
जुलाई 50.00 48.89 46.67 40.00 40.00 50.00 60.00 50.00 50.00 45.45 55.00 40.00 40.00
अगस्त 50.00 48.89 46.67 - 40.00 50.00 60.00 50.00 50.00 45.45 55.00 40.00 40.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average 50.00 49.22 46.34 40.00 40.00 50.00 60.00 50.00 50.00 45.45 55.00 40.00 38.00
  Average गढ़वाल 47.94 Average कुमाऊं 46.41
औसत उत्तराखंड 47.23
तेली
अप्रैल मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
मई मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
जून मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo 0.00 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
जुलाई मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
अगस्त मoअo मoअo दoअo - मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - - - - - - - - - - - - -
  Average गढ़वाल - Average कुमाऊं -
औसत उत्तराखंड -
तेली
अप्रैल मoअo मoअo दoअo मoअo 6.33 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 10.00
मई मoअo मoअo दoअo मoअo 6.33 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 10.00
जून मoअo मoअo दoअo मoअo 6.33 1.67 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 10.00
जुलाई मoअo मoअo दoअo मoअo 6.33 10.00 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 10.00
अगस्त मoअo मoअo दoअo - 6.33 10.00 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 10.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - - - - 6.33 7.22 - - - - - - 10.00
  Average गढ़वाल 6.78 Average कुमाऊं 10.00
औसत उत्तराखंड 7.85
ईट पाथना
अप्रैल मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
मई मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
जून मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo 0.00 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
जुलाई मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
अगस्त मoअo मoअo दoअo - मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo दoअo
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - - - - - - - - - - - - -
  Average गढ़वाल - Average कुमाऊं -
औसत उत्तराखंड -
प्रति माह औसत चरवाहा
अप्रैल मoअo मoअo 0.00 दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
मई मoअo मoअo 0.00 दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
जून मoअo मoअo दoअo दoअo मoअo 0.00 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
जुलाई मoअo मoअo दoअo दoअo मoअo दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
अगस्त मoअo मoअo दoअo - मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - - - - - - - - - - - - 400.00
  Average गढ़वाल - Average कुमाऊं 400.00
औसत उत्तराखंड 400.00
प्रति माह औसत चरवाहा
अप्रैल मoअo मoअo 0.00 दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
मई मoअo मoअo 0.00 दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
जून मoअo मoअo दoअo दoअo मoअo 0.00 मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
जुलाई मoअo मoअo दoअo दoअo मoअo दoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
अगस्त मoअo मoअo दoअo - मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo मoअo दoअo 400.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - - - - - - - - - - - - 400.00
  Average गढ़वाल - Average कुमाऊं 400.00
औसत उत्तराखंड 400.00
हल चलाना प्रतिदिन
अप्रैल 1200.00 दoअo 400.00 600.00 दoअo 610.00 मoअo दoअo दoअo 522.73 875.00 दoअo दoअo
मई 1200.00 दoअo 400.00 600.00 500.00 608.33 मoअo 600.00 दoअo 522.73 875.00 दoअo दoअo
जून दoअo 883.33 400.00 600.00 500.00 625.00 मoअo 600.00 900.00 522.73 875.00 दoअo दoअo
जुलाई दoअo दoअo 400.00 800.00 500.00 625.00 मoअo दoअo 900.00 550.00 875.00 दoअo दoअo
अगस्त दoअo दoअo दoअo - 500.00 650.00 मoअo दoअo दoअo 550.00 875.00 दoअo दoअo
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average 1200.00 883.33 400.00 650.00 500.00 623.67 - 600.00 900.00 533.64 875.00 - -
  Average गढ़वाल 709.50 Average कुमाऊं 727.16
औसत उत्तराखंड 716.56
बीज बोना प्रतिदिन
अप्रैल मoअo दoअo 400.00 400.00 दoअo 500.00 दoअo दoअo दoअo 381.82 550.00 368.75 दoअo
मई मoअo दoअo 400.00 400.00 500.00 516.67 दoअo दoअo दoअo 386.36 550.00 368.75 दoअo
जून मoअo 500.00 400.00 400.00 500.00 533.33 दoअo 600.00 दoअo 386.36 550.00 368.75 दoअo
जुलाई मoअo दoअo 400.00 500.00 500.00 525.00 दoअo दoअo 600.00 386.36 550.00 418.75 दoअo
अगस्त मoअo 466.67 दoअo - दoअo 600.00 मoअo दoअo दoअo 386.36 550.00 418.75 दoअo
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - 483.34 400.00 425.00 500.00 535.00 - 600.00 600.00 385.45 550.00 388.75 -
  Average गढ़वाल 468.67 Average कुमाऊं 504.84
औसत उत्तराखंड 486.75
नईराय व गुड़ाई प्रतिदिन
अप्रैल मoअo 500.00 400.00 400.00 500.00 540.00 दoअo दoअo दoअo दoअo 533.33 368.75 400.00
मई मoअo दoअo 400.00 400.00 500.00 550.00 दoअo दoअo दoअo दoअo 533.33 368.75 दoअo
जून मoअo दoअo 400.00 मoअo 500.00 566.67 दoअo 600.00 दoअo दoअo 533.33 368.75 400.00
जुलाई मoअo 500.00 400.00 मoअo 500.00 566.67 दoअo 600.00 दoअo दoअo 533.33 418.75 400.00
अगस्त मoअo 466.67 दoअo - 500.00 583.33 मoअo दoअo 500.00 दoअo 533.33 418.75 400.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - 488.89 400.00 400.00 500.00 561.33 - 600.00 500.00 - 533.33 388.75 400.00
  Average गढ़वाल 470.04 Average कुमाऊं 484.42
औसत उत्तराखंड 477.23
फसल की कटाई प्रतिदिन
अप्रैल मoअo दoअo 400.00 500.00 500.00 दoअo दoअo 600.00 दoअo 400.00 दoअo 368.75 400.00
मई मoअo 500.00 400.00 500.00 दoअo 550.00 दoअo 600.00 600.00 400.00 दoअo 368.75 दoअo
जून मoअo 500.00 दoअo मoअo दoअo 566.67 दoअo दoअo दoअo 400.00 दoअo 368.75 दoअo
जुलाई मoअo 500.00 दoअo मoअo दoअo 500.00 दoअo दoअo दoअo 400.00 दoअo 418.75 दoअo
अगस्त मoअo दoअo दoअo - दoअo दoअo मoअo दoअo दoअo 400.00 दoअo 418.75 400.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - 500.00 400.00 500.00 500.00 538.89 - 600.00 600.00 400.00 - 388.75 400.00
  Average गढ़वाल 487.78 Average कुमाऊं 477.75
औसत उत्तराखंड 482.76
फसल की दबाई प्रतिदिन
अप्रैल मoअo दoअo दoअo 500.00 मoअo दoअo दoअo दoअo दoअo मoअo दoअo दoअo 500.00
मई मoअo दoअo दoअo 500.00 मoअo 550.00 दoअo दoअo 600.00 मoअo दoअo दoअo दoअo
जून मoअo दoअo दoअo मoअo मoअo 533.33 दoअo दoअo दoअo मoअo दoअo दoअo दoअo
जुलाई मoअo दoअo दoअo मoअo मoअo 533.33 दoअo दoअo दoअo मoअo दoअo दoअo दoअo
अगस्त मoअo दoअo दoअo - मoअo 600.00 मoअo 600.00 दoअo मoअo दoअo दoअo दoअo
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - - - 500.00 - 554.17 - 600.00 600.00 - - - 500.00
  Average गढ़वाल 527.09 Average कुमाऊं 566.67
औसत उत्तराखंड 550.83
अन्य खेतीहर कार्य
अप्रैल मoअo 500.00 400.00 500.00 500.00 580.00 दoअo 600.00 600.00 445.45 525.00 368.75 400.00
मई मoअo 500.00 400.00 500.00 500.00 583.33 दoअo 600.00 600.00 445.45 525.00 368.75 400.00
जून मoअo 500.00 400.00 500.00 500.00 600.00 दoअo 600.00 600.00 445.45 525.00 368.75 450.00
जुलाई मoअo 500.00 400.00 500.00 500.00 600.00 दoअo 600.00 600.00 445.45 525.00 418.75 450.00
अगस्त मoअo 466.67 400.00 - 500.00 600.00 मoअo 600.00 600.00 445.45 525.00 418.75 450.00
सितम्बर - - - - - - - - - - - - -
अक्टूबर - - - - - - - - - - - - -
नवम्बर - - - - - - - - - - - - -
दिसम्बर - - - - - - - - - - - - -
जनवरी - - - - - - - - - - - - -
फ़रवरी - - - - - - - - - - - - -
मार्च - - - - - - - - - - - - -
Average - 493.33 400.00 500.00 500.00 592.67 - 600.00 600.00 445.45 525.00 388.75 430.00
  Average गढ़वाल 497.20 Average कुमाऊं 498.20
औसत उत्तराखंड 497.75